teamp.se

läs mer här

Modulbyggen vid lokalbrist

När du läser ordet modulbyggen så kanske du kommer att tänka på leksaker som till exempel lego. Och det är nästan som att bygga med lego när det gäller modulbyggen. Modulerna sätts ihop precis som man önskar, bredvid varandra eller på varandra. De går fort att både sätta dit dem och ta bort dem. Men …

Att hyra personal är ett smidigt alternativ om man snabbt vill bemanna företaget med rätt kompetens

Att rekrytera ny personal till en organisation är något som kan vara ett väldigt tids- och resurskrävande arbete. För att hitta rätt person till den vakanta ställningen så behöver man skriva en annons som lockar de som är kvalificerade för tjänsten, nå ut på rätt platser för att de ska kunna uppmärksamma den, gå igenom …