Vägmarkeringar: Guiden på vägen

19 januari 2024
Karl Lindgren

editorial

Välplacerade och tydliga vägmarkeringar är vitala för trafiksäkerheten och hjälper förare att navigera vägarna på ett säkert och effektivt sätt. Från de enkla linjerna som skiljer körfälten åt till de mer komplexa symbolerna som varnar för särskilda förhållanden har varje markering sin specifika betydelse och funktion. I denna artikel utforskar vi vikten av vägmarkeringar, de olika typerna som finns och hur de bidrar till att minska olyckor och förbättra trafikflödet. Vi ger också en inblick i de regler och standarder som gäller för vägmarkering i Sverige.

Olika typer av vägmarkeringar

Vägmarkeringar är en del av den vägutrustning som på ett visuellt sätt guider och informerar trafikanter om gällande trafikregler och förhållanden. De kan vara temporära eller permanenta och utgör en kombination av linjer, symboler och text skapade med färg eller i vissa fall höjd för att även vara kännbara vid dåligt väder.

De vanligaste vägmarkeringarna är de horisontella linjerna på vägytan. Dessa inkluderar:

  • Långa vita linjer:Oftast används för att markera körfält på motorvägar och andra större vägar.
  • Korta vita linjer: Används vid närmande till en korsning eller för att markera företräde.
  • Pilmarkeringar: Dessa används för att ange riktning och finns ofta vid korsningar och avfarter.
  • Zebraövergångar: Består av parallella vita streck som anger övergångsställen för fotgängare.
  • Gula linjer: De kan användas för att markera restriktioner, såsom no-stopping zoner eller för att indikera tillfälliga förändringar i trafiken på grund av vägarbete.
  • Reflektorstolpar: Placerade vid vägkanten för att markera vägens förlopp i mörker.
  • Varningsmärken:Dessa varnar för exempelvis skarpa svängar eller farthinder.

Betoningen på säkerhet

Vägmarkeringars roll i trafiksäkerheten kan inte nog betonas. De bidrar till att minska trafikolyckor genom att tydligt informera förare om hur de ska navigera olika vägsituationer

För förare erbjuder vägmarkeringar vital information som krävs för att fatta snabba beslut i trafiken. De ger signaler om vart och när det är säkert att byta körfält, hastighetsbegränsningar, och när särskild försiktighet bör iakttas.

För fotgängare och cyklister tjänar vägmarkeringar även som en guide och ett skydd. Cykelfält och övergångsställen är designade för att ge dessa trafikanter säkra områden att korsa eller färdas längs vägar.

vägmarkeringar

Underhåll och innovation

Underhåll av vägmarkeringar är avgörande för trafiksäkerhet eftersom slitna eller otillräckliga markeringar kan orsaka förvirring och leda till farliga situationer på vägen.

Tekniska framsteg har lett till utvecklingen av hållbara och miljövänliga material för vägmarkeringar. Termoplast, kallplast och vattenburen färg är exempel på material som nu används och som inte bara bidrar till längre livslängd utan även kan ge bättre synlighet under olika väderförhållanden.

Utvecklingen av reflekterande material har också varit en viktig del i att förbättra säkerheten av vägmarkeringar. Dessa material ökar synligheten av markeringarna i mörker och vid dåliga väderförhållanden, genom att reflektera ljuset från fordonens strålkastare.

Framtidens vägmarkeringar

Sverige befinner sig i framkanten när det gäller innovation inom väg- och transportsektorn. Detta omfattar även utvecklingen av smarta vägmarkeringar som kan kommunicera med moderna bilar utrustade med ADAS-system (Advanced Driver-Assistance Systems). Dessa markeringar kommer att spela en allt större roll i framtiden, särskilt i takt med att självkörande fordon blir vanligare.

Om du vill veta mer om hur vägmarkeringar kan planeras och underhållas för att uppå bästa möjliga säkerhet och funktionalitet rekommenderar vi ett besök på svevia.se/vagmarkering där experter inom området kan ge ytterligare vägledning och stöd. Svevia är en av de ledande aktörerna i branschen och erbjuder tjänster inom bland annat vägmarkeringsunderhåll och applikation av olika typer av markeringar anpassade efter just dina behov och Sveriges varierande vägförhållanden.

Fler nyheter