Hjälp med bergförstärkning i Stockholm

27 november 2020
jonas olsson

När man ska förbereda inför en bergsprängning så är säkerheten otroligt viktig. Det är viktigt att den utförs korrekt. Det ska inte finnas en chans att den skadar människor i närheten eller skadar byggnader, tunnlar, mm. 

Bergförstärkning i Stockholm måste utföras professionellt och då behöver man anlita ett företag som vet vad de gör. Bergförstärkningen sker allra sist, efter en säker och korrekt bergsprängning. Personalen är upplärda och kunniga även inom detta moment.

Det krävs även att man varnar allmänheten. Trots att man idag kan spränga ganska tyst kan det ändå kännas. Är det på ett offentligt ställe brukar man sätta upp skyltar där det varnas om eventuell sprängning. Där är även en avstängning så man inte kan komma för nära. Trots att inte bergstoppar kommer att flyga åt alla håll och kanter kan de ändå åka ner under sprängmattor. 

 

Varför gör man det?

En bergsprängning utförs av olika anledningar. Det kan vara allt ifrån att man ska göra en järnväg och vägen är för bergig. Då använder man sig av bergsprängning för att platta till marken och få fram en bättre tågväg. Bergsprängning gör det möjligt att få fram bättre vägar och kunna placera byggnader på ojämna och bergiga ställen.

Det används även när man vill bygga andra saker, som garage, parkeringsbyggnad, ja och även om man vill ha en nedgrävd pool. Detta är givetvis inget man utför själv utan man måste ta hjälp av ett företag som jobbar med detta. 

Det händer även att man gör bergsprängning på till exempel ett berg som fått en spricka som kan tänkas bli farlig. Då kan man istället spränga bort den delen och ta bort den direkt. Efter att man sprängt måste man få bort alla lösa delar som stenar, stora och mindre klippblock. Detta kallas bergförstärkning eftersom man säkrar upp ytan. Det görs med olika metoder.

Fler nyheter