teamp.se

läs mer här

Medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården används dagligen flera olika medicintekniska produkter. Några exempel som man först kanske inte tänker på är sterila förbrukningsartiklar som kompresser, sprutor och kanyler. De mer givna produkterna är kanske högteknologiska utrustningar som datortomografier etc. Men även enklare maskiner som olika pumpar för läkemedelstillförsel och infusionsaggregat tillhör gruppen maskintekniska produkter. I vissa fall kan man behöva specialtillverka sina egna medicintekniska produkter då de inte finns att tillgå på marknaden. Självklart finns det då vissa speciella regler som man måste följa.

 

Det tar lång tid att få en CE märkning

I Sverige och inom EU används så gott som bara CE märkta produkter. Det är Läkemedelsverkets ansvar att se till att de medicintekniska produkter som finns att tillgå är säkra och uppfyller de olika kvalitetskrav som ställs. Det är en lång process att få sina produkter CE märkta. Därför får olika vårdinrättningar och sjukhus själva utveckla och tillverka medicintekniska produkter för att tillgodose sina specifika behov utan att behöva ansöka om CE märkning. De egentillverkade produkterna får bara användas i sjukhusets eller vårdinrättningens verksamhet och får alltså inte följa med patienten hem. Undantaget är de specialanpassade personliga produkter som tillverkas specifikt till olika funktionsnedsatta personer.

 

 

Man kan tillverka sina egna medicintekniska produkter

De säkerhetskrav som ställs på en egentillverkad medicinteknisk produkt är lika höga som på en CE märkt produkt. Det samma gäller de egentillverkade produkter som används inom forskning och kliniska studier. Men värt att notera är även att dessa produkter inte är avsedda att säljas vidare utan har tillverkats för att endast användas inom den egna verksamheten. Är man i behov av att tillverka sina egna medicintekniska produkter finns det flera finmekaniska verkstäder som är specialiserade på bearbetning av både plast och aluminium och som kan tillverka alla slags produkter. Ett exempel är https://www.plastogravyr.se/produkter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *