Att hyra personal är ett smidigt alternativ om man snabbt vill bemanna företaget med rätt kompetens

06 juli 2021
Cecilia Olsson

Att rekrytera ny personal till en organisation är något som kan vara ett väldigt tids- och resurskrävande arbete. För att hitta rätt person till den vakanta ställningen så behöver man skriva en annons som lockar de som är kvalificerade för tjänsten, nå ut på rätt platser för att de ska kunna uppmärksamma den, gå igenom alla ansökningar som kommer in och kontrollera referenser för att sedan genomföra intervjuer. Det är något som i vissa fall kan ta månader, vilket få företag faktiskt har tid med.

Handlar det dessutom att tillsätta en tjänst för en kortare tid så kan det kännas svårt att motivera en så lång process. Det finns som tur är en smidig lösning på problemet, nämligen att hyra personal istället. Det gör att man slipper den långa rekryteringsprocessen och kan inom 1-2 veckor stå med en ny medarbetare som har alla önskvärda kvalifikationer för tjänsten.

Bemanningsföretag som erbjuder konsulter inom olika branscher

Love My Office är ett bemanningsföretag som erbjuder sina tjänster över hela Sverige. De ser till att koppla samman konsulters erfarenhet och motivation med rätt uppdrag och kund. Hos Love My Office är det möjligt att hyra personal inom många olika yrken till fördelaktiga villkor. Med hjälp av Love My Office stora nätverk, som innehåller över 400.000 konsulter, är chanserna stora att det finns personal som kan passa företaget och hjälpa det framåt. 

Varför hyra sin personal?

Förutom att man slipper den tidsödande processen att rekrytera så behöver man inte heller tänka på att det ska betalas ut lön, skatter, pensioner, försäkringar och mycket mer eftersom det är något som bemanningsföretag i regel sköter. Att hyra personal är oftast billigare på kort sikt samt innebär snabb och smidig hjälp om man är underbemannad. Det är dessutom enklare att byta ut en konsult om man är missnöjd jämfört med om man har anställt personalen. 

Fler nyheter