Ortoptist i Stockholm: Vad innebär det?

13 juni 2023
Maja Bergman Lindberg

En ortoptist i Stockholm är en legitimerad hälso- och sjukvårdsperson som arbetar med undersökning, diagnostik och behandling av synrubbningar, framförallt synrubbningar relaterade till ögonrörelser. Ortoptister har mycket viktiga roller inom både primärvård och sjukhusvård och bidrar till att säkerställa att många patienter med synproblem kan diagnostiseras och behandlas på bästa möjliga sätt. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av den här yrkesgruppen.

Vad gör en ortoptist?

Ortoptister i Stockholm genomför en rad olika undersökningar och tester för att avgöra vilken typ av synrubbning patienten har. Vanliga synrubbningar som ortoptister arbetar med inkluderar binokulär syn, nedsatt synskärpa, ögonsvaghet, ögonrörelseproblem och dubbelbild. Deras arbete kan också innebära att utföra en djupgående analys av patientens ögonmuskler och hur dessa fungerar tillsammans för att upprätthålla kvalitativ syn.

Ortoptister hjälper också till att utveckla och övervaka behandlingsplaner för patienter med synrubbningar. Beroende på diagnos kan det innefatta ögonträning, operativa ingrepp eller användning av särskilda hjälpmedel. En ortoptist i Stockholm kan också samarbeta med ögonläkare, optiker och andra vårdgivare för att säkerställa att patientens behandlingsplan är samordnad och effektiv.

ortoptist

Utbildning och utövande krav

Ortoptister är en yrkesgrupp som kräver en specialistutbildning och legitimation. För att bli en legitimerad ortoptist måste man ha en treårig högskoleexamen inom ortoptik och avlägga en examen i medicinsk vetenskap.

Ortoptister utövar sitt yrke i en mängd olika miljöer, bland annat inom offentlig och privat sjukvård. De flesta ortoptister arbetar på sjukhus, men det finns också ortoptister som arbetar på privata ögonkliniker, optiker och andra vårdgivare. Ortoptister kan också arbeta inom utbildningssystemet där de kan hjälpa elever med specialbehov som har synrelaterade problem.

Vad är framtidens utmaningar för ortoptister?

Eftersom vår syn och synförmåga påverkas av så många olika faktorer, står ortoptister inför en mängd utmaningar i sitt arbete. En av de största utmaningarna är att hjälpa patienter med synproblem som orsakas av ökad skärmtid, något som kan leda till trötta ögon, huvudvärk och andra problem som är vanliga bland personer som spenderar mycket tid framför datorer, surfplattor och smartphones.

Andra utmaningar för en ortoptist i Stockholm inkluderar att hjälpa patienter som lider av ögonsjukdomar, neurologiska sjukdomar och andra hälsotillstånd som kan leda till synrelaterade problem. Genom att utveckla nya behandlingsmetoder och tekniker kan ortoptister hjälpa till att förbättra livskvaliteten för många personer som drabbas av synrubbningar.

Fler nyheter