Pålning – en grundläggande teknik

15 augusti 2023
Maja Bergman Lindberg

editorial

Pålning är en byggteknik som används för att överföra en byggnads last till djupare jordlager eller berggrund som har bättre bärkapacitet än det översta jordlagret. Detta uppnås genom att driva pålar, oftast av trä, stål eller betong, djupt ner i marken tills de når ett skikt som kan bära den planerade konstruktionens vikt.

Varför används pålning?

Det finns flera skäl till varför pålning kan vara nödvändigt vid byggprojekt:

 1. Svaga jordlager: I vissa områden kan det översta jordlagret vara för svagt eller instabilt för att bära en byggnads vikt, vilket gör det nödvändigt att överföra lasten till djupare, stabilare lager.

 2. Höga belastningar: För byggnader eller konstruktioner som förväntas ha en hög belastning, kan pålning behövas för att säkerställa tillräcklig stabilitet och säkerhet.

 3. Vattenintensiva områden: I områden som är benägna för översvämning eller där grundvattnet ligger nära ytan, kan pålning hjälpa till att höja konstruktionen och skydda den från vattenskador.

pålning

Typer av pålar

Beroende på byggprojektets specifika krav och de rådande jordförhållandena kan olika typer av pålar vara lämpliga:

 1. Drivna pålar: Dessa pålar drivs ner i marken med hjälp av en påldrivare. De kan vara tillverkade av trä, stål eller betong.

 2. Borrade pålar: Dessa pålar installeras genom att först borra ett hål i marken, som sedan fylls med betong.

 3. Skruvpålar: Dessa pålar skruvas in i marken och kan vara särskilt användbara i områden med komplicerade jordförhållanden.

Fördelar med pålning

 1. Flexibilitet: Oavsett jordförhållanden kan rätt pålningsteknik oftast hittas för att säkerställa en stabil grund för konstruktionen.

 2. Hållbarhet: En väl genomförd pålning kan öka byggnadens livslängd genom att minska risken för sättningar eller andra strukturella problem.

 3. Kostnadseffektivitet: Även om initialkostnaden för pålning kan vara hög, kan den besparing som uppnås genom att förhindra framtida skador eller sättningar göra det till ett kostnadseffektivt alternativ på lång sikt.

Utmaningar och överväganden

Även om pålning är en beprövad teknik, kommer den med vissa utmaningar:

 1. Miljöpåverkan: Pålning kan störa närliggande jordlager och kan ha en inverkan på grundvattenströmmar.

 2. Grannskap: Vibrationerna och ljudet från pålning kan vara störande för närliggande byggnader och invånare.

 3. Kostnad: Som nämnt tidigare kan pålning vara en dyr process, särskilt för stora byggprojekt.

Trots dessa utmaningar fortsätter pålning att vara en central teknik inom byggindustrin, särskilt i områden med utmanande jordförhållanden eller specifika belastningskrav. Genom att noggrant utvärdera varje projekt och välja den mest lämpliga pålningstekniken kan konstruktioner byggas för att stå stadigt och säkert i många år framöver.

Läs mer här: http://www.vigoandersson.se/

Fler nyheter