En advokat- en hjälpande hand i nöden

16 april 2020
jonas olsson
En advokat- en hjälpande hand i nöden

Att vi självmant eller på grund av omständigheter tvingas lämnas vårt hemland och börja om våra liv i ett annat land är inte något vi så ofta tänker på i vardagen. Men ibland händer saker som vi inte kunnat tro. I svåra situationer kanske vi inte har ork och förmåga att själva föra vår talan, att själva sätta oss in i lagar och själva driva våra frågor – då är det skönt att kunna anlita en advokat.

 

Varför en advokat?

När vi ställs inför situationer i livet som vi inte själva kan råda över, utan där ett lagverk bestämmer vad som gäller är det skönt att kunna anlita en advokat. Titeln advokat borgar för kvalitet. Bara medlemmar i Sveriges Advokatsamfund får kalla sig advokater och titeln är skyddad enligt lag. För att bli advokat ska juristutbildningen på fem år ha avslutats med en juristexamen från ett svenskt universitet. Därtill krävs tre års kvalificerat juridisk verksamhet på en advokatbyrå ofta i kombination med tingstjänstgöring i domstol. Advokaten har alltid tystnadsplikt och sätter klienten främst.

 

 

Att börja om

Ibland väljer man frivilligt eller tvingas av omständigheter att sätta bo i ett annat land än ens hemland. Men det är inte fritt för en utländsk medborgare som önskar befinna sig i Sverige att gör så. Ett stort regelverk stipulerar vad som gäller för denna så kallade migrationsrätt. Samma regelverk gäller om en person som exempelvis tidigare har kommit hit som flykting och nu vill ta hit familjemedlemmar. Leta upp en advokatbyrå, som exempelvis Advokatfirman Ottosson & Pakas i Göteborg med specialisering på migrationsrätt, som också kan ditt modersmål. Be om en offert på kostnaden. Se också om du har rätt till rättshjälp eller rättsskydd. Gör sedan ditt val. Detta för att finna bästa hjälp inom exempelvis  Migrationsrätt i Göteborg. Så blir advokaten din hjälpande hand i nöden.

Fler nyheter