En psykiatriker i Stockholm lär dig känna dig själv

10 juni 2021
Mikael Barani

Ibland är det svårt att bestämma sig för om vi människor är väldigt lätta att förstå sig på eller om vi är evigt komplexa.
Kanske är sanningen fördelad över båda dessa ståndpunkter och vi pendlar mellan dem? Eller kanske är vi båda av dem, samtidigt?
För är det något som brukar vara fallet är det att människan är motsägelsefull och vi lever därför också i paradoxer där två påståenden kan vara sanna samtidigt.

Alla dina nyanser

Kanske är det också dett som är tjusningen med den mänskliga upplevelsen: att den är så svårdefinierad.
Samtidigt får man väl också säga att det finns krafter som vill göra oss till endimensionella och enkla varelser. Ta till exempel konsumtionssamhället som gärna vill att vi ska känna oss osäkra och ofullständiga – allt för att vi ska köpa prylar som temporärt ska ge oss en kick.

Det är inte något fel på konsumtion i sig, däremot finns det som sagt en nästan patologisk aspekt i de mönster som nöts in i oss.
För tänk om vi alla kunde lära känna oss själva. Acceptera oss själva som fullkomliga i all vår ofullkomlighet. Då skulle vi också ha en chans att skapa den verklighet och den värd som vi innerst inne drömmer om.

Resan till detta tillstånd i livet kan dock vara lång, speciellt om man har kämpat i motvind ända sedan man var en liten palt. Ibland kan det därför vara hjälpsamt att träffa en psykiatriker i Stockholm för att få tillfälle att tala ut om allt det där som tynger en.
Att vädra ut det inre, så att säga.

För psykiatriker och psykologer hjälper oss egentligen bara med det som borde vara självklart: att lära känna oss själva och våra beteenden.

Relationen till oss själva är nämligen den mest grundläggande som vi har här i livet. Det är den som utgör fundamentet för alla andra relationer.

Fler nyheter