Örebro – staden där du kan få bergvärme

22 april 2021
jonas olsson

Idag finns det en mängd olika sätt som du kan värma upp ditt hem på. Du kan också dra ner på dina värmekostnader och samtidigt göra en stor tjänst för miljön. Så det kan vara klokt att tänka efter ifall även du kan byta ut din direktverkande el eller oljepanna mot något mer modernt och miljövänligt.

Ett sådant nytt uppvärmningssätt är bergvärmen. Det innebär att du anlitar någon för att borra ett djupt hål rakt ner i berggrunden, och genom att ansluta en pump kan du därefter dra nytta av den värme som finns där nere. Fungerar det även för boende i Örebro? Ja, det är till och med så att det kan vara lättare att få bergvärme i örebro än på många andra platser. Och det beror på att berggrunden är ytlig där och att det finns duktiga företag som kan sin sak.

 

Här och överallt

Trots att bergvärme är något som går att installera hos alla som önskar sig det, så finns det orter där det är enklare än på andra delar av landet. Det beror som sagt på hur ytlig berggrunden är och även hur utbrett användningen av bergvärme är på orten.

Eftersom uppvärmningsbehoven är större ju längre norrut man kommer så kan man även se det när det gäller hur fastighetsägare väljer att värma upp sina fastigheter. Något som bergvärme är inte lika vanligt i Skåne som i Örebro. Och ännu mer vanligt ju längre norrut man kommer.  

 

 

Dyrt som blir billigt

Något som gjort att många kanske drar sig för att skaffa bergvärme är den ganska stora initiala kostnaden som det innebär. Men när det väl är gjort så är övriga kostnader under kommande år mycket låga. Och det är ett system som inte behöver göras om, utan kan försörja de boende under många år.

Fler nyheter