teamp.se

läs mer här

Smärta kontra lidande hos en tandläkare i Järfälla

Otur. Det är något som vi alla drabbas av då och då i livet. Det kan vara allt från små missöden till stora händelser som faktiskt får långtgående konsekvenser i livet. För vissa saker lever med oss länge, kanske till och med under hela livet.

Dock har alla sorters händelser en sak gemensamt: Det handlar om hur vi hanterar det som har hänt, när det väl har hänt.

Lugnet i kaoset

Det är nog flera här som drar sig till minnes de visa orden ”Smärta är ofrånkomligt, lidande är valfritt.”

Hur mycket lidande har vi inte alla åsamkat oss själva, och andra, här i livet? Det är en del av den mänskliga upplevelsen, skulle vissa förvisso argumentera för. Samtidigt så handlar det om att öka sin närvaro – för det är den som börjar skära ned på det där lidandet.

Ofta handlar det om att vara handlingskraftig. Oavsett om detta gäller att faktiskt göra något rent fysiskt eller att lära sig att skaka av sig motgångar.

Naturligtvis ska vi dra lärdom av dem, motgångarna. För på så sätt slipper vi att upprepa dem. Men vi gör klokt i att inte låta oss bli till offer, utan att för dess skull inte tillåta oss att känna.

Nästa gång du råkar ut för något trist, som att du slår ut en tandflisa och hamnar hos en tandläkare Järfälla, gå in i den stunden med hela din närvaro och alla dina sinnen. För du är ändå där du är, så varför inte bejaka det som har hänt.

Andas långsamt och djupt så kanske du snart känner hur stress och oro faktiskt är saker som du kan mota i grind. För detta kommer garanterat inte vara sista gången som du gör något som du kanske inte hade väntat dig, eller önskat dig. Att lära sig hantera den känslan är sannerligen en superkraft.