teamp.se

läs mer här

Att hyra personal är ett smidigt alternativ om man snabbt vill bemanna företaget med rätt kompetens

Att rekrytera ny personal till en organisation är något som kan vara ett väldigt tids- och resurskrävande arbete. För att hitta rätt person till den vakanta ställningen så behöver man skriva en annons som lockar de som är kvalificerade för tjänsten, nå ut på rätt platser för att de ska kunna uppmärksamma den, gå igenom …

Montage av vackra klarfönster

Vad är egentligen ett klarfönster? Är det ett fönster som du kan se klart ut genom? Eller är det ett företagsnamn? Hur det än hänger ihop så kan det låta lockande att montera ett klarfönster. Ett fönster som du kan välja helt och hållet själv. Kanske tycker du att ditt hem är väldigt mörkt och du …