teamp.se

läs mer här

Medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården används dagligen flera olika medicintekniska produkter. Några exempel som man först kanske inte tänker på är sterila förbrukningsartiklar som kompresser, sprutor och kanyler. De mer givna produkterna är kanske högteknologiska utrustningar som datortomografier etc. Men även enklare maskiner som olika pumpar för läkemedelstillförsel och infusionsaggregat tillhör gruppen maskintekniska produkter. I vissa …

UPS Sverige — specialister på frakt

UPS Sverige — specialister på frakt

Under år 2017 hanterade postföretagen så många som 99 miljoner paket bara i Sverige vilket är den högsta siffran sedan starten för den officiella statistiken som infördes år 1995 (statistiken för 2018 och 2019 kommer att presenteras under juni 2020 och man kan nog räkna med ytterligare ökning). I och med att det skickas så …

Förberedd på det värsta

Förberedd på det värsta

Det är aldrig fel att vara förberedd. Även på det värsta. Vem vet vad som kommer hända härnäst i en otroligt föränderlig och oförutsägbar värld? Idag rapporterar nyheterna konstant om katastrofer som influensavirus och pandemier, krig och svält och klimatförändringar och naturkatastrofer. Vart ska man ta vägen och fly när, inte om, dessa katastrofer blir …

Lär genom lek

Lär genom lek

Att lära ett barn olika saker är mycket enklare genom lek, eftersom barnet har lättare att ta till sig kunskap vid sådana tillfällen. Det ska ju vara roligt att lära sig räkna och skriva och det är lättare ju tidigare man börjar med det. Att baka in kunskap i leken är förträffligt, då alla barn …

En advokat- en hjälpande hand i nöden

En advokat- en hjälpande hand i nöden

Att vi självmant eller på grund av omständigheter tvingas lämnas vårt hemland och börja om våra liv i ett annat land är inte något vi så ofta tänker på i vardagen. Men ibland händer saker som vi inte kunnat tro. I svåra situationer kanske vi inte har ork och förmåga att själva föra vår talan, …

Digital redovisning sparar både tid och pengar
Smart låssystem löser problem

Smart låssystem löser problem

Hur mycket besvär och onödiga bekymmer här i världen har inte orsakats av borttappade eller stulna nycklar? Hur irriterande är det inte med dåliga nyckelkopior som kärvar och krånglar? Iloq är ett smart, elektroniskt, lättanvänt, säkert och digitalt låssystem som löser massor av potentiella problem kopplade till lås- och nyckelhantering. Bland annat behöver man inte …