Sjukförsäkring är en bra försäkring man bör se till att ha

12 maj 2022
Cecilia Olsson

editorial

Det är klokt att se till så att man har olika försäkringar, både privat samt genom sin anställning. Det är viktigt att att försäkra sig själv, sitt hem och sina barn och/eller djur om man har några. Har man en bil så är det ofta bra att försäkra den utöver trafikförsäkringen som krävs för att man ska få framföra bilen på vägarna. Har man andra värdefulla saker så är det såklart klokt att också försäkra dom.

Även om man kanske inte väljer anställningar efter vilka försäkringar som ingår så är det såklart positivt om det finns de som ger extra trygghet, som exempelvis sjukförsäkring. 

Hur fungerar en sjukförsäkring?

En sjukförsäkring är en ekonomisk försäkring som ger ekonomisk trygghet vid en långtidssjukskrivning, genom att den ger ersättning för en del av den förlorade arbetsinkomsten som uppkommit på grund av sjukskrivningen. Det är dock inte ovanligt att man förväxlar sjukförsäkring med sjukvårdsförsäkring.

Sjukförsäkring

Skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter vården man får om man blir sjuk och till exempel behöver opereras. En sjukförsäkring ersätter däremot det inkomstbortfall som man får i samband med en sjukskrivning. En sjukförsäkring som kompletterar sjukpenningen kan ge upp till 90 procent av den ordinarie inkomsten man hade innan man blev sjuk.

En sjukförsäkring som många arbetsgivare erbjuder sina anställda i Sverige

Det är väldigt många anställda i Sverige som har sjukförsäkring genom Afa Försäkring. Det är, som tidigare nämnt, en försäkring som kompletterar sjukpenningen man får från Försäkringskassan. När man blir sjukskriven så ger Försäkringskassan ersättning i form av sjukpenning som ofta ligger på cirka åttio procent av lönen. Genom att även ansöka om ersättning från sjukförsäkringen så kan man få ytterligare cirka 12-13 procent extra baserat på den sjukpenning man får.

På www.afaforsakring.se går det att läsa mer om sjukförsäkringen från Afa som kan ge lite extra trygghet vid sjukskrivning.

Fler nyheter